polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z Oleśnicy i Powiatu Oleśnickiego 

do nauki gry na instrumentach:

skrzypce, wiolonczela, gitara

flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka

fortepian, akordeon

perkusja

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Do szkoły przyjmujemy dzieci w wieku:
6 – 10 lat  w cyklu 6-letnim
8 – 16 lat w cyklu 4-letnim

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata z podpisami rodziców (druk zamieszczony w zakładce - dokumenty do pobrania oraz dostępny w sekretariacie szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie art. 142 pkt 2 Prawo oświatowe
 • w przypadku dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wrzucić  do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku szkoły do 9 maja 2022 r. 

 

Szkoła prowadzi konsultacje dla kandydatów w każdy wtorek 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 12.04, 26.04.2022 r.  w godz. 17:00-18.00.

Ostateczne przesłuchanie kandydatów odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2022 r. w godz. 16:00-20:00.


      Terminarz:

 •  9 maja 2022 r.             - termin złożenia wymaganych dokumentów
 •  6 maja 2022 r.             - na stronie internetowej szkoły zostanie zamieszczony harmonogram przesłuchań kandydatów
 •  10 i 11 maja 2022 r.    - przesłuchania kandydatów ( badanie przydatności )
 •  18 maja 2022 r.           - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
 •   5 sierpnia 2022 r.       - ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy 

 

 • cea
 • mkidn
 • fryderyk-black
 • UE_FS_rgb-1
 • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
 • office-365-logo
 • BIP