polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Rekrutacja

Rekrutacja 2021/2022

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z Oleśnicy i Powiatu Oleśnickiego 

do nauki gry na instrumentach:

skrzypce, wiolonczela, gitara

flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka

fortepian, akordeon

perkusja

 

">       ">  

 

 

Do szkoły przyjmujemy dzieci w wieku:
6 – 9 lat  w cyklu 6-letnim
8 – 16 lat w cyklu 4-letnim

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata z podpisami rodziców (druk zamieszczony w zakładce - dokumenty do pobrania oraz dostępny w sekretariacie szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie art. 142 pkt 2 Prawo oświatowe
 • w przypadku dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dokumenty w formie elektronicznej należy wysłać na adres  sekretariat@psmolesnica.pl  lub w formie  papierowej dostarczyć do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku szkoły do 11 czerwca 2021 r.


      Terminarz:

 • 11 czerwca 2021 r.             - termin złożenia wymaganych dokumentów
 • 17 czerwca 2021 r.             - na stronie internetowej szkoły zostanie zamieszczony harmonogram przesłuchań kandydatów
 • 21-22 czerwca 2021 r.        - przesłuchania kandydatów ( badanie przydatności )
 • 29 czerwca 2021 r.             - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
 • do 5 sierpnia 2021 r.          - ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy 

 

 • cea
 • mkidn
 • fryderyk-black
 • UE_FS_rgb-1
 • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
 • office-365-logo
 • BIP