polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Historia szkoły

 • 1947 – W kwietniu zostaje otwarta w Oleśnicy Szkoła Muzyczna posiadająca siedzibę przy Gimnazjum Ogólnokształcącym. Stanowisko dyrektora objął Zbigniew Borkowski.
 • 1950 – Szkoła Muzyczna zmienia nazwę na Ognisko Muzyczne.
 • 1962 – Ognisko Muzyczne przenosi się do odbudowanego ze zniszczeń budynku przy ul. Matejki 19. W tym roku następuje odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina.
 • 1965 – 1 września decyzją Ministra Kultury i Sztuki Ognisko Muzyczne zostaje przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.
 • 1967/68 – Dyrektorem szkoły zostaje Józef Ostapowicz. W tym roku wprowadzono formę przesłuchań, badających uzdolnienia muzyczne dzieci chcących uczyć się w szkole.
 • 1971/72 – Przeprowadzono pierwszy kompleksowy remont po odbudowie budynku: dachu, elewacji, modernizację pionu sanitarnego.
 • 1975/76 – Szkoła obchodzi Jubileusz 10-lecia i otrzymuje imię Fryderyka Chopina.
 • 1981/82 – Rozpoczyna się drugi etap modernizacji: auli, biblioteki, dachu.
 • 1982/83 – Wprowadzono nowy cykl audycji muzycznych Violinek dla przedszkolaków.
 • 1991/92 – Z inicjatywy Heleny Ostapowicz zorganizowano pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli gry na skrzypcach, powtarzane cyklicznie do 2010 r. Wśród wykładowców w kolejnych latach znaleźli się m.in.: Elspeth Iliff, Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Simon Cartledge, Anna Schmidt, Antoni Cofalik, Sławomir Tomasik, Helena Ostapowicz.
 • 1992/93 – Dyrektorem szkoły zostaje Helena Ostapowicz.
 • 1994/95 – W szkole rozpoczyna działalność Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny początkowego nauczania gry na skrzypcach, który prowadzi Helena Ostapowicz. Punkt działa do 2012 r.

Wprowadzony zostaje nowy cykl edukacyjny dla najmłodszych oleśniczan Spotkanie z bajką, który kontynuowany jest do dzisiaj.

 • 2000/01 – Szkoła otrzymuje Nagrodę Oleśnicy za 35 lat upowszechniania kultury muzycznej wśród mieszkańców Oleśnicy.

Wprowadzono nową formę dydaktyczno-wychowawczą pod nazwą Partnerstwo w edukacji (zainicjowaną przez Ewę Stępień-Włuczkowską), która włącza do muzycznej edukacji rodziców najmłodszych uczniów.

 • 2002/03 – Dyrektorem szkoły zostaje Tomasz Huk.

Zmodernizowano pion sanitarny w obiekcie.

 • 2005/06 – Pozyskano fundusze na remont dachu i zakup instrumentów w ramach programów operacyjnych Uśmiechnięty Chopin i Dźwięki muzyki.

 • 2007/08 – Dyrektorem szkoły zostaje Monika Mikuś-Machała.

Jesienią przeprowadzono generalny remont dachu wraz z dociepleniem.

Szkoła finalizuje zakup instrumentów: marimby, akordeonów guzikowych, klarnetów i saksofonów.

 • 2008/09 – Nawiązano współpracę z Filharmonią Wrocławską, która w auli szkoły prowadzi koncerty edukacyjne dla uczniów.

 • 2010/11 – Pozyskano fundusze i zakupiono fortepian firmy Schimmel w ramach programu MKiDN Fortepian dla szkoły.

 • 2011/12 – Pozyskano fundusze i zakupiono instrumenty w ramach programu MKiDN Instrumenty dla najmłodszych.

 • 2012/13 – Pozyskano fundusze i przeprowadzono remont szkolnych korytarzy.

 • 2014/15 – We wrześniu wprowadzona zostaje reforma szkolnictwa artystycznego.

Decyzją MKiDN PSM I st. w Oleśnicy włączono, obok 155 szkół artystycznych, do projektu Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego.

 • cea
 • mkidn
 • fryderyk-black
 • UE_FS_rgb-1
 • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
 • office-365-logo
 • BIP