polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Szkoła prowadzi kształcenie:

  • w cyklu 6 – letnim dla dzieci, które ukończyły 6 lat i nie przekroczyły 10 roku życia
  • w cyklu 4 – letnim dla dzieci, które ukończyły 10 lat i nie przekroczyły 16 roku życia

 

Uczniów klas w cyklu 6 – letnim obowiązują w tygodniu następujące zajęcia:

 

Zajęcia grupowe:♫ Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie (wszystkie klasy)
♫ Rytmika – 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny (klasy: 1- 3)
♫ Audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu – 1 godzina (klasy: 4 – 6)
♫ Chór, orkiestra, Zespół akordeonowy, Big – Band – 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (klasy: 4 – 6)
Zajęcia indywidualne:Nauka na instrumencie głównym w cyklu 6-letnim odbywa się dwa razy w tygodniu po 30 min w klasach 1-3, a po 45 min w klasach IV – VI.
Nauka na instrumencie dodatkowym – fortepianie rozpoczyna się w klasie V dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian – raz w tygodniu po 30 min.

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

KLASA

1

2

3

4

5

6

Liczba godzin tygodniowo

Instrument główny

1 1/3

1 1/3

1 1/3

2

2

2

Fortepian dodatkowy

2/3

2/3

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

2

2

Rytmika

1

1

1

Audycje muzyczne

1

1

1

Chór, orkiestra lub zespół

2

2

2

 

Uczniów klas cyklu 4 – letniego obowiązują w tygodniu następujące zajęcia:

 

Zajęcia grupowe:♫ Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie (wszystkie klasy)
♫ Audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu – 1 godzina (klasy: II – IV)
♫Chór, orkiestra lub Zespół – 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (klasy: II – IV)Zajęcia indywidualne:Nauka na instrumencie głównym w cyklu 4-letnim odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 min.
Nauka na instrumencie dodatkowym – fortepianie rozpoczyna się w klasie III dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian – raz w tygodniu po 30 min.

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

KLASA

I

II

III

IV

Liczba godzin tygodniowo

Instrument główny

2

2

2

2

Fortepian dodatkowy

2/3

2/3

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

Audycje muzyczne

1

1

1

Chór, orkiestra lub zespół

2

2

2

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych oraz biblioteka szkolna.
  • cea
  • mkidn
  • fryderyk-black
  • UE_FS_rgb-1
  • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
  • office-365-logo
  • BIP