polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Komunikat- termin i warunki przeprowadzenia badania przydatności

Komunikat

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy                                      
 z dnia 21 maja 2021 r.

            Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.) wyznaczam termin badania przydatności na dni 21 - 22 czerwca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy zostaną ostatecznie ogłoszone do 5 sierpnia 2021 r.

Kandydaci będą przesłuchiwani według harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły 17 czerwca 2021 r.

 

Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Kandydat wykonuje testy polegające na:

- zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki;

- wyklaskaniu rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela;

- określeniu dźwięków wysokich, średnich, niskich;

- wskazaniu czy w powtarzanej melodii pojawiają się zmiany;

- wykonaniu prostych zadań sprawdzających koordynację ruchową, sprawność manualną, możliwości oddechowe itp. (w zależności od specyfiki wybranego instrumentu).

 

W trosce o bezpieczeństwo  kandydatów na uczniów oraz Państwa wprowadzam następujące procedury postępowania w trakcie przebywania na terenie szkoły podczas badania przydatności:

 1. W dniu przesłuchania na teren szkoły może wejść kandydat z jednym rodzicem/opiekunem.
 2. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.
 3. Każda osoba, która wchodzi na teren szkoły musi założyć własną maseczkę. Maseczkę zdejmuje kandydat jedynie na czas wykonania zadań w ramach badania przydatności w sali przed komisją.
 4. Osoby przebywające podczas badania przydatności zobowiązane są do zachowania  dystansu i odległości od innych osób minimum 1,5 metra.
 5. Do szkoły nie może wejść osoba, która przebywa w domu z osobą będącą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.
 6. W czasie 1 godziny przesłuchanych zostanie trzech kandydatów. Bardzo proszę, aby do szkoły wchodzić najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną przesłuchania.
 7. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca 2021 r. od godz. 16.00 – 20.00
 • cea
 • mkidn
 • fryderyk-black
 • UE_FS_rgb-1
 • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
 • office-365-logo
 • BIP