polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Przedłużone nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 29, z dnia 30 listopada 2020 r.
Dyrektora PSM I st. im. F. Chopina w Oleśnicy w sprawie wdrożenia rozwiązań organizacji nauki związanych z epidemią COVID-19

W związku z opublikowaniem w dniu 25 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2087 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłużam okres czasowego funkcjonowania PSM I stopnia im. F. Chopina w Oleśnicy do dnia 3 stycznia 2020 r. poprzez kontynuowanie realizowania wszystkich zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

 

/-/ Monika Mikuś-Machała  • cea
  • mkidn
  • fryderyk-black
  • UE_FS_rgb-1
  • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
  • office-365-logo
  • BIP