polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

ZALECENIA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ROZWIJAJĄCĄ SIĘ EPIDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz społeczności szkoły muzycznej zwracam się z uprzejmą prośbą aby:

  1. W przypadku gdy osoba zamieszkująca z dzieckiem np. rodzic, rodzeństwo, dziadkowie jest podejrzana o zakażenie koronawirusem, jest skierowana na wykonanie testu na obecność COVID-19 lub pozostaje w stanie izolacji – POZOSTAWIĆ DZIECKO W DOMU! aż do czasu uzyskania wyniku lub zwolnienia z izolacji przez osobę z którą dziecko pozostaje w bezpośrednim kontakcie.
  2. W przypadku gdy u dziecka wystąpią objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, trudności w oddychaniu) również proszę o POZOSTAWIENIE DZIECKA W DOMU, aż do czasu poprawy stanu zdrowia i poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia.

Równocześnie zobowiązuję rodziców do niezwłocznego zgłaszania pracownikom sekretariatu informacji o zakażeniu ucznia COVID-19, objęciu go kwarantanną, izolacją lub obserwacją na adres: szko-muz@wp.pl   z podaniem informacji o czasie trwania nieobecności ucznia.

                                                                                                                                Monika Mikuś-Machała

                                                                                                                                     Dyrektor szkoły

  • cea
  • mkidn
  • fryderyk-black
  • UE_FS_rgb-1
  • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
  • office-365-logo
  • BIP